Maatschappelijke betrokkenheid

‘t HuisTheater toont zijn maatschappelijke betrokkenheid

De gang naar de schouwburg is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Omdat dit door een handicap of hoge leeftijd te veel van je vergt, of omdat er geen vervoer voor je geregeld kan worden, want het geld in de zorg is op…

Al jaren zetten ‘t HuisTheater zich in theatervoorstellingen te brengen naar mensen die zelf niet meer in staat zijn om “de deur uit“ te gaan. Dankzij subsidie, hoofdsponsor Fermata Care Unlimited en een inmiddels vast rijtje sponsoren uit het bedrijfsleven kunnen wij onze producties binnen de zorgsector aanbieden met kortingen die kunnen oplopen tot 70%.

Fermata Care Unlimited zet zich in om het leven op te fleuren van cliënten van zorg-en verpleegcentra, die door geestelijke of lichamelijke functiebeperkingen in een isolement dreigen terecht te komen. Fermata Care Unlimited levert als hoofdsponsor jaarlijks een genereuze bijdrage om professioneel entertainment binnen het bereik van deze doelgroep te brengen. Onze trouwe sponsoren vullen dit jaarlijks aan met donaties en diensten.

Op deze manier is ‘t HuisTheater elk theaterseizoen in staat om 10 – 30 galavoorstellingen aan te bieden aan zorgcentra in Nederland en België voor een spectaculaire prijs!

…en wordt het voor zorgcentra haalbaar een professioneel gezelschap uit te nodigen voor de prijs van een amateur…

Volgens informatie uit de zorgsector kunnen de bedroevend lage recreatiebudgetten zelfs deze gesponsorde prijs vaak niet opbrengen! Daarom spannen wij ons elk jaar weer in om extra sponsoring en donaties binnen te halen van ondernemers, die – evenals wij – staan achter de stelling dat geestelijk welzijn broodnodig is voor lichamelijk welzijn.

Mocht ook úw bedrijf of organisatie zijn maatschappelijke betrokkenheid willen tonen en zijn naam verbinden aan dit initiatief van ‘t HuisTheater, dan horen wij graag van u… wij doen graag iets voor u terug!

Wilt u als bedrijf of organisatie uw maatschappelijke betrokkenheid tonen?

Wij horen graag van u … wij doen overigens graag iets voor u terug!